R-LOCK

LC 3750 daN | STF 1050 / 1200 kg

Täydellinen toimitus

R-Lock kuormankiristimeen optimoidun asennuspaketin jokainen komponentti täyttää uudet määräykset

Testattu

Jokaisesta R-Lock kuormansidontasarjan tuotteesta on laadittu testauspöytäkirjat ja mittausraportit. Laitteille on määritetty LC-arvot todellisessa kuormituksessa. R-Lock kiristimien testauksessa on testikuormitus ollut 7500 kg

Vaatimustenmukaisuus

Jokaisen valmistajan ohjeiden mukaisesti asennetun R-Lock kuormansidontasarjan mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus määräyksien täyttymisestä

R-LOCK Kuormankiristin

R-Lock kuormankiristimiä on saatavissa kaksi mallia.

Avonainen malli voidaan asentaa varsi eteen- tai taaksepäin.

Kiristin sopii hyvin perävaunujen takapäähän, jossa palje ja vivusto jäävät runkopalkin rakenteisiin suojaan.

Suuren kiristysvoiman ansiosta kiristintä voidaan käyttää taittorullan kanssa, joten kiristysmatka saadaan kaksinkertaistettua, kiristyspituus n. 460mm

Kiristimen LC-arvo : 3750 daN Kiristysvoima STF : 1200 kg

Koteloidussa versiossa kiristimen vivusto ja palje on hyvin suojattuna ja tämän vuoksi suositellaan asennettavaksi perävaunun ensimmäiseksi kiristimeksi.

Perävaunun ensimmäisenä kiristimenä käytettäessä, kiristimen taittorullan ympäri taitetaan ketju ja molemmat päät tuodaan rungon ulkopuolelle ja kiinnitetään kahteen sidontaketjuun koukkujen välityksellä. Näin saadaan esim. etummaisen “kolmosnipun” sidonta hoidettua yhdellä kiristimellä.

Kiristimen LC-arvo : 3750 daN Kiristysvoima STF : 1050 kg

Kuormankiristimen asennussarjat

Kuormankiristimien asennussarjat sisältävät kaikki tarvittavat komponentit kuormansidontaan. R-Lock kiristimien sarjaan kuuluvat ketjukoukut, liitoslenkit, sakkelit ja sidontaketjut. Kaikki komponentit vähintään lujuusluokkaa 10. R-Lock ketjukoukut suunniteltu vastaamaan 10-luokan sidontaketjun lujuutta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Jokaisen Finnmaschine GmbH:n ohjeiden mukaisesti asennetun kuormansidontajärjestelmän mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus jolla todistetaan, että kuormansidontalaitteisto täyttää lain vaatimat määräykset.

Jokaisesta kuormansidontalaitteistoon kuuluvasta komponentista toimitetaan myös sertifikaatti, josta ilmenee komponenttien lujuus.